Close

Mac OS X

Telegram

És una aplicació de missatgeria instantània de codi obert, focalitzat en la seguretat dels usuaris i la velocitat del servei.

Read More

Skype

És un programa gratuït i senzill que permet fer trucades de veu i videoconferències gratuïtes a qualsevol usuari de Skype amb una qualitat excel·lent.

Read More