Close

COM ES NODREIX LA BASE DE DADES

elKIT.CAT

Tots els agents digitalitzadors mostrats a la base de dades del web d’elkit.cat s’extreuen directament del web d’Acelerapyme del Govern Espanyol des de https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores.

Per a poder definir les províncies de cada un dels agents s’han utilitzat diverses eines, principalment l’API de Google Places (https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview) i l’API d’Einforma (https://www.einforma.com/api/api-empresas/documentacion-api-empresas). A partir dels resultats obtinguts, els agents es filtren segons les províncies dels territoris de parla catalana per a mostrar-les dins del cercador.

Així mateix, les categories a oferir, com l’enllaç al web dels agents, s’extreuen de les dades facilitades al portal web d’Acelerapyme.

A més, en cas d’estar disponible, el correu electrònic de contacte s’extreu del propi lloc web de l’agent. Aquest té l’opció de canviar i/o esborrar l’adreça fent servir el formulari que s’ha enviat a la bústia de correu de contacte de l’agent.

La descripció de cada agent correspon a la frase que es mostra sota del nom de l’empresa. Aquesta s’extreu de la descripció facilitada al lloc web de l’agent digitalitzador. La descripció es pot canviar en qualsevol moment mitjançant el formulari d’emplenament de les dades del Kit.

Les solucions digitals són característiques sobre els serveis que ofereix cada un dels agents. Aquestes solucions es reben de manera directa per part dels agents mitjançant el formulari de dades que s’envia des de l’adreça: info@elkit.cat per a tal d’enriquir les seves dades i mostrar tots els serveis que ofereixen. Si un agent digitalitzador no respon al formulari per enriquir les dades, a aquest no se li assigna cap solució digital.

Finalment, a la fitxa d’un agent digitalitzador s’hi poden trobar totes aquestes dades. Per ordre d’aparició són:

Nom de l’agent
Província
Correu electrònic
Enllaç a la pàgina web
Descripció de l’agent
Categories del Kit digital
Solucions digitals

Si un agent digitalitzador no vol aparèixer al portal elKIT.CAT o té dubtes sobre aquest, pot escriure a info@elkit.cat.

Una iniciativa de

 

 

Col·laborador

 

Amb el suport de

 

 

Contacte

info@elkit.cat

 

Adreça

Plaça Nova, 5, 7a planta
08002 Barcelona